SZCZEPIENIE PROFILAKTYCZNE KOTÓW


Wśród chorób zakaźnych kotów wyróżnia się choroby występujące powszechnie, niebezpieczne dla zdrowia, przeciwko którym zawsze powinno się szczepić (kategoria A0 czyli: katar koci (herpeswiroza i kaliciwiroza) oraz pan leukopenia (tzw. Tyfus koci); choroby występujące w niektórych regionach, okresowo (kategoria B) np. białaczka i wścieklizna.

 

Szczepienie przeciwko białaczce kociej i wściekliźnie zalecane jest u kotów wychodzących, które mogą mieć kontakt z osobnikami chorymi lub zakażonymi. Przed szczepieniem należy bezwzględnie wykonać test w kierunku białaczki, który wykluczy zakażenie. Szczepienie wykonuje się co roku podając w lewą kończynę ( w przypadku pojawienia się tzw. mięsaka poinfekcyjnego łatwiejsze jest postępowanie lecznicze). Kategoria C natomiast, to są choroby, na które stosowane szczepionki nie dają odpowiedniego zabezpieczenia i szczepienie takie jest warte ryzyka tylko w wybranych sytuacjach ( FIP, grzybica Microsporum  i Chlamydia). Szczepienie przeciwko FIP jest mało skuteczne i czasem powoduje zwiększenie wrażliwości na zakażenie. Szczepienie przeciwko grzybicy nie daje odporności i zalecane jest jedynie jako leczenie wspomagające podczas zwalczania istniejącej infekcji. Szczepionki przeciwko chlamydiozie dają słabą odporność i istnieje duże ryzyko objawów ubocznych (gorączka, osowiałość, brak apetytu, apatyczność trwająca do kilku dni), a także mogą pojawić się objawy alergiczne (wstrząs anafilaktyczny – z zagrożeniem życia) szczepienie to jest wskazane jedynie w miejscach gdzie chlamydia stanowi duży problem.

U kociąt zalecamy szczepienie dwukrotne w odstępie czterotygodniowym.

Pierwsze szczepienie w 8 tygodniu życia przeciwko Katarowi kociemu i pan leukopenii. Nobivac Tricat

Drugie szczepienie w 12 tygodniu życia Nobivac Tricat

U kotów wychodzących szczepienie z wścieklizną np.  Quadricat

Po wykonaniu testu na białaczkę i niedobór immunologiczny kotów FeLV i FIV

Szczepienie dodatkowe przeciwko białaczce kotów i chalmydii, PUREVAX RCPCh FeLV

Kolejne szczepienie powtarzamy za rok a następnie co 3 lata Nobivac Tricat

 

 

Koty nie są obojętne na szczepienia. Zbyt częste podawanie szczepionek i innych podskórnych zastrzyków może powodować powikłania (stany zapalne nie groźne, lub rozrosty nowotworowe zwane u kotów mięsakiem poinfekcyjnym. Tego typu nowotwory najczęściej wiążą się ze szczepieniem przeciwko białaczce i wściekliźnie. Na świecie zaleca się podawanie szczepionki przeciwko białaczce Leukemii w LEWĄ tylną kończynę ( L jak leukemia, i lewa „left” noga), a szczepionkę przeciwko wściekliźnie Rabies podaje się w prawą kończynę miedniczną (R jak rabies i „right” prawa noga)