MIKROCZIPY i PASZPORTY

Mikroczip jest urządzeniem pasywnym potrzebującym do aktywacji fal radiowych generowanych przez specjalny czytnik. Mikroczip składa się z małego układu scalonego zaprogramowanego losowo wybranym 15 cyfrowym numerem. Układ scalony połączony jest z ferrytowym rdzeniem i kondensatorem, na który nawinięta jest miedziana cewkę odgrywająca rolę anteny.

Cały ten układ mierzący ok. 9mm x 1,5mm zatopiony jest w laserowo zaklejoną szklaną kapsułę, która wielkością odpowiada ziarenku ryżu i mierzy 12mm x 2.1mm

Transponder (mikroczip) aktywowany jest przez fale radiowe wysyłane przez czytnik. Po przetworzeniu przez mikroprocesor fala radiowa zawierająca zakodowany numer mikroczipa wysyłana jest z powrotem do skanera, który ją dekoduje i wyświetla w postaci numeru identyfikacyjnego na ekranie cała procedura trwa mniej niż 40 milisekund.

Odległość odczytu przy użyciu standardowego kieszonkowego czytnika waha się w granicach od 5 cm do 10 cm i uzależniona jest głównie od rozmiaru jego anteny.

W najczęściej stosowanych czytnikach kieszonkowych nie przekracza jednak 10 cm.

Ze względu na to, że mikroprocesor nie potrzebuje wymiennych źródeł zasilania ani części, które podlegają wymianie można stwierdzić, że jego sprawne działanie trwa dziesiątki lat, a na pewno dużo dłużej niż życie przeciętnego zwierzęcia.

Mikroprocesory dostarczają stałej, unikalnej pod względem kodu identyfikacji, która nie traci swej wartości wraz z upływem czasu ani się nie wybarwia tak jak tatuaże.

Implantacja mikroprocesora odbywa się za pomocą igły przypominającej normalne igły do robienia zastrzyków o troszkę większej średnicy. Mikroczip fabrycznie umieszczony jest w igle i podczas iniekcji wypychany jest przez tłoczek specjalnej strzykawki.

Według World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) oraz The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) dopuszczalne są dwa miejsca implantacji mikroczipa na ciele psa bądź kota. Mikroczip implantowany jest podskórnie na grzbiecie pomiędzy łopatkami bądź podskórnie w środkowej części szyi po jej lewej stronie.

Sam zabieg implantacji jest bezbolesny i zwykle zwierzę reaguje na to w taki sam sposób jak na normalny zastrzyk.

Mikroprocesor jest biokompatybilny i nie powoduje żadnych reakcji alergicznych. Dla dodatkowej ochrony przed migracją w ciele zwierzęcia niektórzy producenci powlekają mikroczipy związkami polimerów, które pomagają na odpowiednie usadowienie się implantu i jego zakotwiczenie w tkankach podskórnych.

Identyfikacja zwierzęcia jest bezcelowa, jeżeli zawodzi system rejestracji!

Nasz Gabinet Współpracuje z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt (PTRIZ). www.identyfikacja.pl

EUROPETNET – zrzesza większość baz danych rejestrujących oznakowane elektronicznie w Europie zwierzęta (głównie psy i koty)

Przekazane do EUROPETNET przez bazę członkowską numery oznakowanych zwierząt przypisywane są w systemie danej bazie i umieszczane na internetowym serwerze www.europetnet.com

Osoba poszukująca informacji na temat znalezionego zwierzęcia wpisując numer mikroczipa na stronie www.europetnet.com uzyskuje informację o kraju pochodzenia zwierzęcia wraz z kontaktem do bazy danych, która go zarejestrowała i która posiada pełne dane kontaktowe do właściciela.

Od 2004 roku w całej Europie można zaobserwować olbrzymi rozwój identyfikacji elektronicznej i niesamowity wzrost jej popularności pośród właścicieli zwierząt. Bez utrzymania poprawnego schematu jakim jest rejestracja oznakowanych zwierząt w bazie danych identyfikacja elektroniczna staje się jednak bezcelowym i niepotrzebnym wydatkiem.

Istnienie dobrze zorganizowanego systemu rejestracji współgrającego z prawidłowo prowadzoną identyfikacją zwierząt stanowi o sukcesie i jest gwarancją na utrzymanie głównego założenia, jakim jest jak najszybsze uzyskanie tożsamości oznakowanego zwierzęcia.

Do 2004 roku znakowanie zwierząt towarzyszących za pomocą mikroczipów było wyłącznie jednym z zabezpieczeń umożliwiających im powrót do domu w przypadku zaginięcia. Od chwili wejścia w życie w październiku 2004 rozporządzenia nr 998/2003/UE traktującego o wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu psów, kotów i fretek identyfikacja za pomocą mikroczipa stała się głównym elementem weryfikującym tożsamość i wymaganym do wydania paszportu . Paszportu uprawniającego zwierzę do podróżowania ze swoim właścicielem praktycznie wszędzie bez dodatkowej biurokracji chyba że inaczej stanowi prawo państwa docelowego.

Stworzenie prawidłowego systemu w oparciu o zaawansowaną technologicznie bazę danych oraz odpowiedni schemat rejestracji jest gwarancją sukcesu i przepisem na bezpieczeństwo znakowanych zwierząt.

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt (PTRIZ) jako jedyne w kraju stworzyło ponad 7 lat temu taką bazę i tym samym umożliwiło tysiącom właścicieli znakowanych zwierząt ich łatwą rejestrację, zabezpieczającą zwierzęta oraz samych właścicieli.

Ogólnopolska Baza Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt jest jedyną, w pełni profesjonalną czynną 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu komputerową bazą danych o zwierzętach oznakowanych na terenie Polski. Baza prowadzona przez PTRIZ nie jest aplikacją systemową w postaci martwego programu komputerowego bądź umieszonej na serwerze aplikacji bazodanowej, które coraz częściej zdarza się spotykać na krajowym rynku. Baza obsługiwana jest przez żywych pracowników, a nie wyłącznie system komputerowy.

Nawet najlepsza baza staje się jednak mało funkcjonalna gdy przekazywanie danych odbywa się w sposób niewłaściwy bądź zawiły dla użytkowników i właścicieli zwierząt. W Polskim Towarzystwie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt podstawą umieszczenia rekordu w bazie danych jest wypełniony i podpisany przez lekarza oraz właściciela zwierzęcia samokopiujący druk rejestracyjny.

Paszporty

Lekarz Weterynarii Martyna Szczesiul jest upoważniona do wydawania paszportów oraz pobierania próbek krwi celu określenia miana przeciwciał dla wirusa wścieklizny.

Wydanie paszportu trwa jedna chwilkę, aby móc wydać paszport zwierzę musi być zaczopowane.  Paszport jest konieczny aby móc przemieszczać się ze swoim pupilem poza granicę państwa polskiego.