AKCJA STERYLIZACJI

 

Nadpopulacja psów i kotów jest poważnym problemem, dotyczącym całej Polski.
Każdego roku w schroniskach w całym kraju usypianych jest wiele tysięcy psów i kotów. Usypiane są nie z powodu starości czy nieuleczalnej choroby, lecz z powodu braku miejsca w schroniskach, chorób wirusowych i zbyt małej ilości domowych adopcji. Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadliczebności zwierząt, zarówno samic jak i samców.

 

Zanim zdecydujesz się na rozmnażanie swojego psa czy kota rozważ:

 

MIT: Wysterylizowane psy i koty są mniej zdrowe.

FAKT: Wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa lata dłużej niż nie poddane temu zabiegowi. Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność na infekcje, szczególnie dróg moczowych, spada u wysterylizowanych kotów i psów o 98%.

 

MIT: Samica powinna urodzić minimum raz w życiu

FAKT: Nie istnieją medyczne dowody na poparcie tej rozpowszechnionej opinii. W rzeczywistości psy i koty, które poddano sterylizacji przed ich pierwszą rują są mniej kapryśne, mniej zaczepne i zdrowsze niż nie sterylizowane.

 

MIT: Charakter psa lub kota zmieni się na gorsze po zabiegu.

FAKT: Psy i koty poddane sterylizacji nie są zbyt skłonne do włóczęgi, wiążą się silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają mniej kłopotliwych nawyków, jak np. wdawanie się w bójki i opryskiwanie moczem swego terytorium. Czy to zmiana na gorsze?

 

MIT: Sterylizacja jest nienaturalna. Nie powinniśmy ingerować w przebieg procesów naturalnych.

FAKT: Udomowione psy i koty są hodowane przez ludzi dla towarzystwa. Rozmnażamy te bezbronne stworzenia, po czym zabijamy miliony z nich każdego roku - to właśnie uznać należy za nienaturalne. Sterylizacja jest humanitarnym rozwiązaniem tego problemu. Dokarmiając i lecząc zwierzęta dzikie ingerujemy w ich naturę.

 

MIT: Operacja sterylizacji jest ryzykowna.

FAKTY: Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. Polegają na usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokonywane już na kilktygodniowych zwierzętach. Powrót do normalnej aktywności następuje po kilku dniach od zabiegu.